Ønsker du å bli medlem i Aalesunds Skipperforening

For å bli medlem må du melde deg inn ved å ta direkte kontakt med et oss

Krav til opptak til medlemskap i foreningen har også blitt endret de siste årene.
Enhver person kan bli medlem dersom vedkommende har, eller har hatt lønnet arbeid som sjømann/fisker.
Dessuten kan enhver person med sterk tilknytning til maritim virksomhet bli medlem.
Bortsett fra navnet kan foreningen således betegnes som en sjømanns- og maritim forening.

Årskontingent: 500kr

 

Påmelding

Bli medlem