Velkommen til Aalesund Skipperforening

Om Aalesunds skipperforening

Aalesunds Skipperforening ble stiftet i 1892 og vi er i dag 149 medlemmer. Våre lokaler som ligger sentralt til ved Hellebroa i Ålesund sentrum leies i dag ut til selskaper og sosiale samlinger.

Aalesund Skipperforening ble stiftet i 1892. Foreningen ble lenge den årvåkne vaktmann som arbeidet intenst for norsk fiskerinæring. Dette med bakgrunn i Ålesund sin sentrale stilling innen fiskerinæringen, og at byen like etter siste krig bare hadde en liten handelsflåte og dermed få skipsførere utenom fangst- og fiskeflåten. Fra starten av måtte derfor Aalesund Skipperforening bli en forening der fiskeskippere var i overvekt.

Etter at fiskerinæringen fikk sin egen interesseorganisasjon har foreningen fått en annen sammensetning og medlemsmasse. Foreningen har i dag ingen direkte tilknytning til en bestemt næring eller interesseorganisasjon, men er fortsatt et talerør for sjø- og maritime interesser og deltar på denne måten i samfunnsdebatter. Samtidig utgjør foreningen et sosialt samlingspunkt for sine medlemmer.

Krav til opptak til medlemskap i foreningen har også blitt endret de siste årene. Enhver person kan bli medlem dersom vedkommende har, eller har hatt lønnet arbeid som sjømann/fisker. Dessuten kan enhver person med sterk tilknytning til maritim virksomhet bli medlem. Bortsett fra navnet kan foreningen således betegnes som en sjømanns- og maritim forening.